Fagupplýsingar

Hægt er að koma á framfæri við stjórn Fumís (fumis@fumis.is) upplýsingum sem hafa
þýðingu fyrir aðila sem vinna að mengunarmálum á Íslandi.